Sword Fitting

Image Title Price
GREAT EDO PERIOD KOGAI kozuka tsuba koshirae katana sword fittings GREAT EDO PERIOD KOGAI kozuka tsuba koshirae katana sword fittings 159.5 GREAT EDO PERIOD KOGAI kozuka tsuba koshirae katana sword fittings
Japanese sword/Katana High carbon steel full tang/Alloy fittings/chinese sword Japanese sword/Katana High carbon steel full tang/Alloy fittings/chinese sword 122.28 Japanese sword/Katana High carbon steel full tang/Alloy fittings/chinese sword
100 Lovely Tsuba Japanese Sword Book Katana Fitting Koshirae Samurai Weapon 100 Lovely Tsuba Japanese Sword Book Katana Fitting Koshirae Samurai Weapon 66.45 100 Lovely Tsuba Japanese Sword Book Katana Fitting Koshirae Samurai Weapon
Fine Japanese Wakazashi Sword  Edo Period Blade in fine polish great fittings Fine Japanese Wakazashi Sword Edo Period Blade in fine polish great fittings 457.0 Fine Japanese Wakazashi Sword  Edo Period Blade in fine polish great fittings
Authentic Japanese Samurai KATANA Sword Hantachi KOSHIRAE w/ fine metal fittings Authentic Japanese Samurai KATANA Sword Hantachi KOSHIRAE w/ fine metal fittings 3980.0 Authentic Japanese Samurai KATANA Sword Hantachi KOSHIRAE w/ fine metal fittings
Good FUCHI KASHIRA KABUTOGAME SAMURAI  TACHI FITTING Wakizashi Sword Japan Good FUCHI KASHIRA KABUTOGAME SAMURAI TACHI FITTING Wakizashi Sword Japan 54.0 Good FUCHI KASHIRA KABUTOGAME SAMURAI  TACHI FITTING Wakizashi Sword Japan
Antique Samurai Sword Katana Signed Sukashi Openwork Iron Guard Tsuba Fittings Antique Samurai Sword Katana Signed Sukashi Openwork Iron Guard Tsuba Fittings 25.0 Antique Samurai Sword Katana Signed Sukashi Openwork Iron Guard Tsuba Fittings
Rokusho 34 Late Edo and Meiji Period Sword Guards and Fittings Kiyomizu Museum Rokusho 34 Late Edo and Meiji Period Sword Guards and Fittings Kiyomizu Museum 55.0 Rokusho 34 Late Edo and Meiji Period Sword Guards and Fittings Kiyomizu Museum
n9 lot FUCHI KASHIRA SAYA Fitting KASHIME Katana Japanese Sword KOSHIRAE n9 lot FUCHI KASHIRA SAYA Fitting KASHIME Katana Japanese Sword KOSHIRAE 59.99 n9 lot FUCHI KASHIRA SAYA Fitting KASHIME Katana Japanese Sword KOSHIRAE
Menuki Dragon Goto Replica Japanese Sword Tsuba like fitting Ryu Tsuka Tanto Edo Menuki Dragon Goto Replica Japanese Sword Tsuba like fitting Ryu Tsuka Tanto Edo 89.95 Menuki Dragon Goto Replica Japanese Sword Tsuba like fitting Ryu Tsuka Tanto Edo
JAPANESE SWORD FITTING--KOZUKA-HANDLE---KOSHIRAE---WAKIZASHI-- KATANA JAPANESE SWORD FITTING--KOZUKA-HANDLE---KOSHIRAE---WAKIZASHI-- KATANA 85.0 JAPANESE SWORD FITTING--KOZUKA-HANDLE---KOSHIRAE---WAKIZASHI-- KATANA
Japanese Swords & Fittings Tsuba of Tokugawa Art Museum Samurai Edo Katana Tachi Japanese Swords & Fittings Tsuba of Tokugawa Art Museum Samurai Edo Katana Tachi 69.9 Japanese Swords & Fittings Tsuba of Tokugawa Art Museum Samurai Edo Katana Tachi
19thC. JAPANESE SWORD FITTING. KOZUKA HANDLE.SAMURAI. TANTO..#8466 19thC. JAPANESE SWORD FITTING. KOZUKA HANDLE.SAMURAI. TANTO..#8466 95.0 19thC. JAPANESE SWORD FITTING. KOZUKA HANDLE.SAMURAI. TANTO..#8466
antique Japanese sword fittings tsuka handle antique Japanese sword fittings tsuka handle 29.99 antique Japanese sword fittings tsuka handle
ANTIQUE JAPANESE BRONZE GOLD SHAKUDO MENUKI SWORD FITTING PIN / BROOCH c1800's ANTIQUE JAPANESE BRONZE GOLD SHAKUDO MENUKI SWORD FITTING PIN / BROOCH c1800's 280.0 ANTIQUE JAPANESE BRONZE GOLD SHAKUDO MENUKI SWORD FITTING PIN / BROOCH c1800's
Japanese sword/TSUBA/Cast brass/made in China/samurai fittings Crab graph Japanese sword/TSUBA/Cast brass/made in China/samurai fittings Crab graph 15.0 Japanese sword/TSUBA/Cast brass/made in China/samurai fittings Crab graph
Daruma Japanese Art  Antiques Magazine #44 Kasuri Sword Fittings Lacquer Prints Daruma Japanese Art Antiques Magazine #44 Kasuri Sword Fittings Lacquer Prints 14.99 Daruma Japanese Art  Antiques Magazine #44 Kasuri Sword Fittings Lacquer Prints
19thC. JAPANESE SWORD FITTING. KOZUKA HANDLE.#8132 19thC. JAPANESE SWORD FITTING. KOZUKA HANDLE.#8132 145.0 19thC. JAPANESE SWORD FITTING. KOZUKA HANDLE.#8132
Japanese SAMURAI SWORD Katana wakizashi Soshu Akihiro Hitatsura Soten fittings Japanese SAMURAI SWORD Katana wakizashi Soshu Akihiro Hitatsura Soten fittings 6300.0 Japanese SAMURAI SWORD Katana wakizashi Soshu Akihiro Hitatsura Soten fittings
Book Catalogue The Lundgren Collection Sword Fitting Jizai Okimono Tsuba RARE Book Catalogue The Lundgren Collection Sword Fitting Jizai Okimono Tsuba RARE 99.95 Book Catalogue The Lundgren Collection Sword Fitting Jizai Okimono Tsuba RARE
JAPANESE SWORD FITTING--KOZUKA--KOSHIRAE---WAKIZASHI-- KATANA JAPANESE SWORD FITTING--KOZUKA--KOSHIRAE---WAKIZASHI-- KATANA 95.0 JAPANESE SWORD FITTING--KOZUKA--KOSHIRAE---WAKIZASHI-- KATANA
Daruma 39 tsuba Japanese sword fittings samurai netsuke kutani netsuke menuki Daruma 39 tsuba Japanese sword fittings samurai netsuke kutani netsuke menuki 19.99 Daruma 39 tsuba Japanese sword fittings samurai netsuke kutani netsuke menuki
Japanese Samurai KATANA Sword fuchigashira koshirae fittings w/ NBTHK paper Japanese Samurai KATANA Sword fuchigashira koshirae fittings w/ NBTHK paper 2480.0 Japanese Samurai KATANA Sword fuchigashira koshirae fittings w/ NBTHK paper
Menuki Horse Replica Japanese Sword Tsuba like fitting Menuki Horse Replica Japanese Sword Tsuba like fitting 89.95 Menuki Horse Replica Japanese Sword Tsuba like fitting
antique Japanese sword fittings tsuka handle 4 antique Japanese sword fittings tsuka handle 4 29.99 antique Japanese sword fittings tsuka handle 4
- Japanese Sword Book Omamori Katana Tanto Wakizashi 1 Koshirae Fittings Samurai - Japanese Sword Book Omamori Katana Tanto Wakizashi 1 Koshirae Fittings Samurai 49.95 - Japanese Sword Book Omamori Katana Tanto Wakizashi 1 Koshirae Fittings Samurai
Encyclopedia J - The Japanese Sword Publication Katana Tsuba Menuki Fittings Encyclopedia J - The Japanese Sword Publication Katana Tsuba Menuki Fittings 19.95 Encyclopedia J - The Japanese Sword Publication Katana Tsuba Menuki Fittings
Japanese Sword Book - Tsuba Design Reference Katana Fitting Samurai Weapon Japanese Sword Book - Tsuba Design Reference Katana Fitting Samurai Weapon 79.95 Japanese Sword Book - Tsuba Design Reference Katana Fitting Samurai Weapon
Brass TSUBA The wax film production Japanese sword fittings Retro processing Brass TSUBA The wax film production Japanese sword fittings Retro processing 15.5 Brass TSUBA The wax film production Japanese sword fittings Retro processing
Encyclopedia G - Famous Swords & Fittings of Daimyo Samurai General Elucidation Encyclopedia G - Famous Swords & Fittings of Daimyo Samurai General Elucidation 24.95 Encyclopedia G - Famous Swords & Fittings of Daimyo Samurai General Elucidation
TSUBA Zinc alloy material Samurai graphics Made in China Samurai sword fitting TSUBA Zinc alloy material Samurai graphics Made in China Samurai sword fitting 12.0 TSUBA Zinc alloy material Samurai graphics Made in China Samurai sword fitting
19C Japanese Metal Samurai Sword Fitting 5 Menuki Horse 19C Japanese Metal Samurai Sword Fitting 5 Menuki Horse 49.99 19C Japanese Metal Samurai Sword Fitting 5 Menuki Horse
19thC. JAPANESE SWORD FITTING. KOZUKA HANDLE.#7227 19thC. JAPANESE SWORD FITTING. KOZUKA HANDLE.#7227 95.0 19thC. JAPANESE SWORD FITTING. KOZUKA HANDLE.#7227
19thC. JAPANESE SWORD FITTING. KOZUKA HANDLE. #8129 19thC. JAPANESE SWORD FITTING. KOZUKA HANDLE. #8129 125.0 19thC. JAPANESE SWORD FITTING. KOZUKA HANDLE. #8129
19C Japanese Metal Samurai Sword Fitting Menuki Four Pieces 19C Japanese Metal Samurai Sword Fitting Menuki Four Pieces 24.99 19C Japanese Metal Samurai Sword Fitting Menuki Four Pieces
19thC. JAPANESE SWORD FITTING. KOZUKA HANDLE. #8128 19thC. JAPANESE SWORD FITTING. KOZUKA HANDLE. #8128 145.0 19thC. JAPANESE SWORD FITTING. KOZUKA HANDLE. #8128
- Japanese Sword Book Omamori Katana Tanto Wakizashi 2 Koshirae Fittings Samurai - Japanese Sword Book Omamori Katana Tanto Wakizashi 2 Koshirae Fittings Samurai 44.95 - Japanese Sword Book Omamori Katana Tanto Wakizashi 2 Koshirae Fittings Samurai
19C Japanese Metal Samurai Sword Fitting 5 Menuki Rooster Boat 19C Japanese Metal Samurai Sword Fitting 5 Menuki Rooster Boat 49.99 19C Japanese Metal Samurai Sword Fitting 5 Menuki Rooster Boat
Encyclopedia G - Famous Swords & Fittings of Daimyo Samurai General Elucidation Encyclopedia G - Famous Swords & Fittings of Daimyo Samurai General Elucidation 39.95 Encyclopedia G - Famous Swords & Fittings of Daimyo Samurai General Elucidation
19C Japanese Metal Samurai Sword Fitting 6 Menuki Figure 19C Japanese Metal Samurai Sword Fitting 6 Menuki Figure 49.99 19C Japanese Metal Samurai Sword Fitting 6 Menuki Figure
19thC. JAPANESE SWORD FITTING. KOZUKA HANDLE. #8123 19thC. JAPANESE SWORD FITTING. KOZUKA HANDLE. #8123 165.0 19thC. JAPANESE SWORD FITTING. KOZUKA HANDLE. #8123
19thC. JAPANESE SWORD FITTING. KOZUKA HANDLE. #8126 19thC. JAPANESE SWORD FITTING. KOZUKA HANDLE. #8126 125.0 19thC. JAPANESE SWORD FITTING. KOZUKA HANDLE. #8126
19C Japanese Metal Samurai Sword Fitting 4 Menuki Fan Rat 19C Japanese Metal Samurai Sword Fitting 4 Menuki Fan Rat 49.99 19C Japanese Metal Samurai Sword Fitting 4 Menuki Fan Rat
1880s JAPANESE SAMURAI SWORD w/MIXED METAL FITTINGS & SHEATH 1880s JAPANESE SAMURAI SWORD w/MIXED METAL FITTINGS & SHEATH 2205.0 1880s JAPANESE SAMURAI SWORD w/MIXED METAL FITTINGS & SHEATH
19C Japanese Metal Samurai Sword Fitting 3 Menuki Dragon Whale 19C Japanese Metal Samurai Sword Fitting 3 Menuki Dragon Whale 49.99 19C Japanese Metal Samurai Sword Fitting 3 Menuki Dragon Whale