Menuki

Image Title Price
NICE TSUKA WITH MENUKI AND FUCHI KASHIRA tsuba koshirae katana NICE TSUKA WITH MENUKI AND FUCHI KASHIRA tsuba koshirae katana $52.00 NICE TSUKA WITH MENUKI AND FUCHI KASHIRA tsuba koshirae katana
Japanese Menuki Tobacco Pouch Antique Samurai Two Kinds of Bats 07279 Japanese Menuki Tobacco Pouch Antique Samurai Two Kinds of Bats 07279 $39.80 Japanese Menuki Tobacco Pouch Antique Samurai Two Kinds of Bats 07279
EDO PERIOD FINE DRAGON  MENUKI tsuba fuchi kashira katana tsuka koshirae EDO PERIOD FINE DRAGON MENUKI tsuba fuchi kashira katana tsuka koshirae $57.00 EDO PERIOD FINE DRAGON  MENUKI tsuba fuchi kashira katana tsuka koshirae
EDO PERIOD IRON DRAGON FUCHI KASHIRA tsuba menuki kozuka koshirae katana sword EDO PERIOD IRON DRAGON FUCHI KASHIRA tsuba menuki kozuka koshirae katana sword $49.90 EDO PERIOD IRON DRAGON FUCHI KASHIRA tsuba menuki kozuka koshirae katana sword
EDO PERIOD MENUKI KIKU DESIGN #2 tsuba fuchi kashira katana tsuka koshirae EDO PERIOD MENUKI KIKU DESIGN #2 tsuba fuchi kashira katana tsuka koshirae $49.90 EDO PERIOD MENUKI KIKU DESIGN #2 tsuba fuchi kashira katana tsuka koshirae
Japanese Menuki Tobacco Pouch Katana Antique Two SAMURAI near the Pine 07274 Japanese Menuki Tobacco Pouch Katana Antique Two SAMURAI near the Pine 07274 $39.80 Japanese Menuki Tobacco Pouch Katana Antique Two SAMURAI near the Pine 07274
D3529 cyTm Japanese Samurai GOLD INLAY GOOD PARTS TSUKA horse menuki koshirae D3529 cyTm Japanese Samurai GOLD INLAY GOOD PARTS TSUKA horse menuki koshirae $131.49 D3529 cyTm Japanese Samurai GOLD INLAY GOOD PARTS TSUKA horse menuki koshirae
D3528 jlFk Japanese Samurai Edo FUCHI KASHIRA KOJIRI SET katana menuki koshirae D3528 jlFk Japanese Samurai Edo FUCHI KASHIRA KOJIRI SET katana menuki koshirae $86.00 D3528 jlFk Japanese Samurai Edo FUCHI KASHIRA KOJIRI SET katana menuki koshirae
Japanese sword kozuka kogatana... kashira, saya, menuki, koshirae, fuchi Japanese sword kozuka kogatana... kashira, saya, menuki, koshirae, fuchi $20.49 Japanese sword kozuka kogatana... kashira, saya, menuki, koshirae, fuchi
Japanese Menuki Tobacco Pouch Katana Antique Two SAMURAI on a Horse 07273 Japanese Menuki Tobacco Pouch Katana Antique Two SAMURAI on a Horse 07273 $39.80 Japanese Menuki Tobacco Pouch Katana Antique Two SAMURAI on a Horse 07273
Japanese sword repro kogatana... kashira, saya, menuki, koshirae, fuchi Japanese sword repro kogatana... kashira, saya, menuki, koshirae, fuchi $9.99 Japanese sword repro kogatana... kashira, saya, menuki, koshirae, fuchi
Japanese sword boys day handachi koshirae... kashira, saya, menuki, fuchi, tsuba Japanese sword boys day handachi koshirae... kashira, saya, menuki, fuchi, tsuba $9.99 Japanese sword boys day handachi koshirae... kashira, saya, menuki, fuchi, tsuba
Japanese sword fuchi... koshirae, kashira, saya, menuki, tsuba, tsuka Japanese sword fuchi... koshirae, kashira, saya, menuki, tsuba, tsuka $19.99 Japanese sword fuchi... koshirae, kashira, saya, menuki, tsuba, tsuka
Japanese Menuki Antique Samurai Sword Katana Edo 1900-1940 Armed Samurai 07121 Japanese Menuki Antique Samurai Sword Katana Edo 1900-1940 Armed Samurai 07121 $39.80 Japanese Menuki Antique Samurai Sword Katana Edo 1900-1940 Armed Samurai 07121
Japanese sword fuchi... koshirae, kashira, saya, menuki, tsuba, tsuka Japanese sword fuchi... koshirae, kashira, saya, menuki, tsuba, tsuka $19.99 Japanese sword fuchi... koshirae, kashira, saya, menuki, tsuba, tsuka
Japanese sword fuchi... koshirae, kashira, saya, menuki, tsuba, tsuka Japanese sword fuchi... koshirae, kashira, saya, menuki, tsuba, tsuka $19.99 Japanese sword fuchi... koshirae, kashira, saya, menuki, tsuba, tsuka
EDO PERIOD FUCHI KASHIRA #1 tsuba menuki kozuka koshirae katana EDO PERIOD FUCHI KASHIRA #1 tsuba menuki kozuka koshirae katana $49.90 EDO PERIOD FUCHI KASHIRA #1 tsuba menuki kozuka koshirae katana
Japanese Menuki Tobacco Pouch Katana Antique Bamboo Basket and Fish 07275 Japanese Menuki Tobacco Pouch Katana Antique Bamboo Basket and Fish 07275 $29.80 Japanese Menuki Tobacco Pouch Katana Antique Bamboo Basket and Fish 07275
EDO PERIOD FUCHI KASHIRA KIKU DESIGN #2 tsuba menuki kozuka koshirae katana EDO PERIOD FUCHI KASHIRA KIKU DESIGN #2 tsuba menuki kozuka koshirae katana $56.00 EDO PERIOD FUCHI KASHIRA KIKU DESIGN #2 tsuba menuki kozuka koshirae katana
EDO PERIOD IRON FUCHI KASHIRA #3 tsuba menuki kozuka koshirae katana EDO PERIOD IRON FUCHI KASHIRA #3 tsuba menuki kozuka koshirae katana $49.90 EDO PERIOD IRON FUCHI KASHIRA #3 tsuba menuki kozuka koshirae katana
SUPERB EDO PERIOD FUCHI 3 PIECES DRAGON tsuba menuki katana kozuka fittings SUPERB EDO PERIOD FUCHI 3 PIECES DRAGON tsuba menuki katana kozuka fittings $49.90 SUPERB EDO PERIOD FUCHI 3 PIECES DRAGON tsuba menuki katana kozuka fittings
Samurai Sword Katana Tsuba Tsuka Menuki Kashira Fuchi set Dragon design Samurai Sword Katana Tsuba Tsuka Menuki Kashira Fuchi set Dragon design $49.95 Samurai Sword Katana Tsuba Tsuka Menuki Kashira Fuchi set Dragon design
EDO PERIOD MENUKI KIKU DESIGN tsuba fuchi kashira katana tsuka koshirae EDO PERIOD MENUKI KIKU DESIGN tsuba fuchi kashira katana tsuka koshirae $49.90 EDO PERIOD MENUKI KIKU DESIGN tsuba fuchi kashira katana tsuka koshirae
NICE EDO PERIOD SUKASHI TSUBA fuchi kashira kozuka koshirae menuki NICE EDO PERIOD SUKASHI TSUBA fuchi kashira kozuka koshirae menuki $49.90 NICE EDO PERIOD SUKASHI TSUBA fuchi kashira kozuka koshirae menuki
EDO PERIOD HEIANJO TSUBA fuchi kashira kozuka koshirae menuki EDO PERIOD HEIANJO TSUBA fuchi kashira kozuka koshirae menuki $49.90 EDO PERIOD HEIANJO TSUBA fuchi kashira kozuka koshirae menuki
Japanese Samurai Sword Antique Fuchi/ Tsuba  - Inlay (MENUKI Fly Dragon) Japanese Samurai Sword Antique Fuchi/ Tsuba - Inlay (MENUKI Fly Dragon) $55.00 Japanese Samurai Sword Antique Fuchi/ Tsuba  - Inlay (MENUKI Fly Dragon)
MENUKI for samurai KATANA,inlay,HANAGURUMA,Edo,copper/gf072/ MENUKI for samurai KATANA,inlay,HANAGURUMA,Edo,copper/gf072/ $41.00 MENUKI for samurai KATANA,inlay,HANAGURUMA,Edo,copper/gf072/
6 Vintage Japanese Menuki 6 Vintage Japanese Menuki $13.58 6 Vintage Japanese Menuki
Edo period Japanese Antique Samurai Sword Parts MENUKI k713 Edo period Japanese Antique Samurai Sword Parts MENUKI k713 $42.99 Edo period Japanese Antique Samurai Sword Parts MENUKI k713
Japanese Samurai Sword Antique Fuchi/ Tsuba  - Inlay (MENUKI Yaksha) Japanese Samurai Sword Antique Fuchi/ Tsuba - Inlay (MENUKI Yaksha) $55.00 Japanese Samurai Sword Antique Fuchi/ Tsuba  - Inlay (MENUKI Yaksha)
MENUKI for samurai KATANA,inlay,AOI-TOKUGAWA crest,Edo,copper/gf074/ MENUKI for samurai KATANA,inlay,AOI-TOKUGAWA crest,Edo,copper/gf074/ $21.50 MENUKI for samurai KATANA,inlay,AOI-TOKUGAWA crest,Edo,copper/gf074/
Edo period Japanese Antique Samurai Sword Parts MENUKI k714 Edo period Japanese Antique Samurai Sword Parts MENUKI k714 $10.50 Edo period Japanese Antique Samurai Sword Parts MENUKI k714
Edo period Japanese Antique Samurai Sword Parts MENUKI k715 Edo period Japanese Antique Samurai Sword Parts MENUKI k715 $49.99 Edo period Japanese Antique Samurai Sword Parts MENUKI k715
Japanese Menuki Tobacco Pouch Katana Antique Samurai with a Tiger Face 07122 Japanese Menuki Tobacco Pouch Katana Antique Samurai with a Tiger Face 07122 $49.80 Japanese Menuki Tobacco Pouch Katana Antique Samurai with a Tiger Face 07122
Edo period Japanese Antique Samurai Sword Parts MENUKI k716 Edo period Japanese Antique Samurai Sword Parts MENUKI k716 $29.99 Edo period Japanese Antique Samurai Sword Parts MENUKI k716
Edo period Japanese Antique Samurai Sword Parts MENUKI k717 Edo period Japanese Antique Samurai Sword Parts MENUKI k717 $79.99 Edo period Japanese Antique Samurai Sword Parts MENUKI k717
Edo period Japanese Antique Samurai Sword Parts MENUKI k719 Edo period Japanese Antique Samurai Sword Parts MENUKI k719 $29.99 Edo period Japanese Antique Samurai Sword Parts MENUKI k719
Japanese Menuki Tobacco Pouch Katana Antique Cow of Golden Color Hoof 07276 Japanese Menuki Tobacco Pouch Katana Antique Cow of Golden Color Hoof 07276 $29.80 Japanese Menuki Tobacco Pouch Katana Antique Cow of Golden Color Hoof 07276
D3503 ctSw Japanese Army KATANA GUNTO TYPE 98 IRON SAYA TSUKA koshirae menuki D3503 ctSw Japanese Army KATANA GUNTO TYPE 98 IRON SAYA TSUKA koshirae menuki $122.50 D3503 ctSw Japanese Army KATANA GUNTO TYPE 98 IRON SAYA TSUKA koshirae menuki
D3551 jtFk Japanese Samurai Edo PEONY FUCHI KASHIRA katana menuki koshirae D3551 jtFk Japanese Samurai Edo PEONY FUCHI KASHIRA katana menuki koshirae $18.50 D3551 jtFk Japanese Samurai Edo PEONY FUCHI KASHIRA katana menuki koshirae
D3564 jrTm Japanese Samurai TSUKA JUNK 4PCS katana koshirae menuki fuchi D3564 jrTm Japanese Samurai TSUKA JUNK 4PCS katana koshirae menuki fuchi $14.99 D3564 jrTm Japanese Samurai TSUKA JUNK 4PCS katana koshirae menuki fuchi
Japanese Samurai Sword Antique Fuchi/ Tsuba  - Gold Inlay (MENUKI Dragon) Japanese Samurai Sword Antique Fuchi/ Tsuba - Gold Inlay (MENUKI Dragon) $65.00 Japanese Samurai Sword Antique Fuchi/ Tsuba  - Gold Inlay (MENUKI Dragon)