Menuki

Image Title Price
Katsujinken - Satsujinken Menuki - Original Japanese for katana sword Katsujinken - Satsujinken Menuki - Original Japanese for katana sword $24.95 Katsujinken - Satsujinken Menuki - Original Japanese for katana sword
Japanese Menuki Tobacco Pouch Katana Antique Samurai Two Kinds of menuki 08244 Japanese Menuki Tobacco Pouch Katana Antique Samurai Two Kinds of menuki 08244 $39.80 Japanese Menuki Tobacco Pouch Katana Antique Samurai Two Kinds of menuki 08244
MENUKI for samurai KATANA,priest who lies,Edo,copper/gg138/ MENUKI for samurai KATANA,priest who lies,Edo,copper/gg138/ $11.49 MENUKI for samurai KATANA,priest who lies,Edo,copper/gg138/
Japanese Obidome makie BK wajima nuri menuki Wajima lacquer kimono Japanese Obidome makie BK wajima nuri menuki Wajima lacquer kimono $12.50 Japanese Obidome makie BK wajima nuri menuki Wajima lacquer kimono
Japanese Obidome leaf wooden dragon menuki netsuke kimono obi Japanese Obidome leaf wooden dragon menuki netsuke kimono obi $9.99 Japanese Obidome leaf wooden dragon menuki netsuke kimono obi
Japanese Menuki Tobacco Pouch Katana Antique Samurai Two Little Dogs 08243 Japanese Menuki Tobacco Pouch Katana Antique Samurai Two Little Dogs 08243 $29.80 Japanese Menuki Tobacco Pouch Katana Antique Samurai Two Little Dogs 08243
Japanese Obidome leaf pearl flower menuki netsuke kimono Japanese Obidome leaf pearl flower menuki netsuke kimono $20.50 Japanese Obidome leaf pearl flower menuki netsuke kimono
Antique Japanese Netsuke purse bag menuki metal fittings lot Antique Japanese Netsuke purse bag menuki metal fittings lot $10.49 Antique Japanese Netsuke purse bag menuki metal fittings lot
Old Japanese samurai sword tsuka menuki Gold silver for koshirae Old Japanese samurai sword tsuka menuki Gold silver for koshirae $22.50 Old Japanese samurai sword tsuka menuki Gold silver for koshirae
Japanese Menuki Tobacco Pouch Antique Samurai Katana Two Kinds of Menuki 08097 Japanese Menuki Tobacco Pouch Antique Samurai Katana Two Kinds of Menuki 08097 $39.80 Japanese Menuki Tobacco Pouch Antique Samurai Katana Two Kinds of Menuki 08097
Old Japanese samurai sword tsuka no menuki zogan inlay Old Japanese samurai sword tsuka no menuki zogan inlay $9.99 Old Japanese samurai sword tsuka no menuki zogan inlay
Old Japanese samurai sword tsuka HOR  menuki Fuchi kashira Gold for koshirae Old Japanese samurai sword tsuka HOR menuki Fuchi kashira Gold for koshirae $89.00 Old Japanese samurai sword tsuka HOR  menuki Fuchi kashira Gold for koshirae
Old Japanese samurai sword tsuka with fuchi no menuki BR Old Japanese samurai sword tsuka with fuchi no menuki BR $30.00 Old Japanese samurai sword tsuka with fuchi no menuki BR
Japanese Menuki Tobacco Pouch Katana Antique Samurai Hen and Rabbit 08242 Japanese Menuki Tobacco Pouch Katana Antique Samurai Hen and Rabbit 08242 $29.80 Japanese Menuki Tobacco Pouch Katana Antique Samurai Hen and Rabbit 08242
Japanese Samurai sword koshirae BR saya fuchi tsuka no menuki raden kurigata Japanese Samurai sword koshirae BR saya fuchi tsuka no menuki raden kurigata $12.50 Japanese Samurai sword koshirae BR saya fuchi tsuka no menuki raden kurigata
Japanese Menuki shishi gold for koshirae tsuka saya Japanese Menuki shishi gold for koshirae tsuka saya $10.49 Japanese Menuki shishi gold for koshirae tsuka saya
Japanese Menuki horse BR for koshirae tsuka saya Japanese Menuki horse BR for koshirae tsuka saya $10.49 Japanese Menuki horse BR for koshirae tsuka saya
Japanese Menuki Tobacco Pouch Antique Samurai Katana Two Kinds of Rats 08238 Japanese Menuki Tobacco Pouch Antique Samurai Katana Two Kinds of Rats 08238 $39.80 Japanese Menuki Tobacco Pouch Antique Samurai Katana Two Kinds of Rats 08238
Japanese Menuki kiku for koshirae tsuka saya Japanese Menuki kiku for koshirae tsuka saya $9.99 Japanese Menuki kiku for koshirae tsuka saya
Japanese Menuki Fuji tree for koshirae tsuka saya Japanese Menuki Fuji tree for koshirae tsuka saya $11.50 Japanese Menuki Fuji tree for koshirae tsuka saya
Japanese Samurai TSUBA Old iron Shingen zogan inlay for tsuka menuki Japanese Samurai TSUBA Old iron Shingen zogan inlay for tsuka menuki $31.00 Japanese Samurai TSUBA Old iron Shingen zogan inlay for tsuka menuki
Japanese Menuki Tobacco Pouch Antique Samurai Katana Two Kinds of Menuki 08093 Japanese Menuki Tobacco Pouch Antique Samurai Katana Two Kinds of Menuki 08093 $39.80 Japanese Menuki Tobacco Pouch Antique Samurai Katana Two Kinds of Menuki 08093
Japanese Menuki Shishi BK for koshirae tsuka saya Japanese Menuki Shishi BK for koshirae tsuka saya $11.50 Japanese Menuki Shishi BK for koshirae tsuka saya
Japanese Menuki tortoise tanto for koshirae tsuka saya Japanese Menuki tortoise tanto for koshirae tsuka saya $11.50 Japanese Menuki tortoise tanto for koshirae tsuka saya
Japanese Menuki monkey on wild boar for koshirae tsuka saya Japanese Menuki monkey on wild boar for koshirae tsuka saya $12.50 Japanese Menuki monkey on wild boar for koshirae tsuka saya
Samurai Sword Katana Tsuba Tsuka Menuki Kashira Fuchi set Dragon design Samurai Sword Katana Tsuba Tsuka Menuki Kashira Fuchi set Dragon design $49.95 Samurai Sword Katana Tsuba Tsuka Menuki Kashira Fuchi set Dragon design
Japanese Menuki shell silver zogan for koshirae tsuka saya Japanese Menuki shell silver zogan for koshirae tsuka saya $10.49 Japanese Menuki shell silver zogan for koshirae tsuka saya
Japanese Menuki Owl BR for koshirae tsuka saya Japanese Menuki Owl BR for koshirae tsuka saya $9.99 Japanese Menuki Owl BR for koshirae tsuka saya
Old Japanese samurai sword kojiri NAN for saya tsuba menuki Old Japanese samurai sword kojiri NAN for saya tsuba menuki $11.50 Old Japanese samurai sword kojiri NAN for saya tsuba menuki
Japanese Menuki Tobacco Pouch Antique Samurai Katana Two Kinds of Rats 08095 Japanese Menuki Tobacco Pouch Antique Samurai Katana Two Kinds of Rats 08095 $49.80 Japanese Menuki Tobacco Pouch Antique Samurai Katana Two Kinds of Rats 08095
G270: REAL old copper MENUKI for Japanese SAMURAI sword KATANA. KIRIN image G270: REAL old copper MENUKI for Japanese SAMURAI sword KATANA. KIRIN image $49.99 G270: REAL old copper MENUKI for Japanese SAMURAI sword KATANA. KIRIN image
G271: REAL old copper MENUKI for Japanese SAMURAI sword KATANA. Foo dog image G271: REAL old copper MENUKI for Japanese SAMURAI sword KATANA. Foo dog image $49.99 G271: REAL old copper MENUKI for Japanese SAMURAI sword KATANA. Foo dog image
G272: REAL old copper MENUKI for Japanese SAMURAI sword KATANA. Dragon image 1 G272: REAL old copper MENUKI for Japanese SAMURAI sword KATANA. Dragon image 1 $49.99 G272: REAL old copper MENUKI for Japanese SAMURAI sword KATANA. Dragon image 1
Japanese Menuki Tobacco Pouch Katana Antique Samurai Armed Samurai 08099 Japanese Menuki Tobacco Pouch Katana Antique Samurai Armed Samurai 08099 $39.80 Japanese Menuki Tobacco Pouch Katana Antique Samurai Armed Samurai 08099
G274: REAL old copper MENUKI for Japanese SAMURAI sword KATANA. Flower image G274: REAL old copper MENUKI for Japanese SAMURAI sword KATANA. Flower image $49.99 G274: REAL old copper MENUKI for Japanese SAMURAI sword KATANA. Flower image
Japanese Samurai TSUBA Old iron YE DE for koshirae tsuka menuki Japanese Samurai TSUBA Old iron YE DE for koshirae tsuka menuki $11.50 Japanese Samurai TSUBA Old iron YE DE for koshirae tsuka menuki
Japanese Menuki fenix for koshirae tsuka saya Japanese Menuki fenix for koshirae tsuka saya $9.99 Japanese Menuki fenix for koshirae tsuka saya
Japanese Menuki Tobacco Pouch Katana Antique Industrious Samurai 08241 Japanese Menuki Tobacco Pouch Katana Antique Industrious Samurai 08241 $29.80 Japanese Menuki Tobacco Pouch Katana Antique Industrious Samurai 08241
Japanese Samurai TSUBA  iron TA NAN GI for tsuka koshirae menuki Japanese Samurai TSUBA iron TA NAN GI for tsuka koshirae menuki $22.50 Japanese Samurai TSUBA  iron TA NAN GI for tsuka koshirae menuki
Japanese Samurai TSUBA Old copper Edo ume plum for tsuka menuki Edo Japanese Samurai TSUBA Old copper Edo ume plum for tsuka menuki Edo $56.00 Japanese Samurai TSUBA Old copper Edo ume plum for tsuka menuki Edo
Shakudo & Gold Single Menuki in Excellent Condition Shakudo & Gold Single Menuki in Excellent Condition $29.99 Shakudo & Gold Single Menuki in Excellent Condition
JAPANESE GENUINE  SAMURAI SWORD    KATANA TSUBA, MENUKI JAPANESE GENUINE SAMURAI SWORD KATANA TSUBA, MENUKI $190.00 JAPANESE GENUINE  SAMURAI SWORD    KATANA TSUBA, MENUKI