Menuki

Image Title Price
Old Japanese Sword Parts Tsuba,tsuka, menuki all nice. Old Japanese Sword Parts Tsuba,tsuka, menuki all nice. 100.0 Old Japanese Sword Parts Tsuba,tsuka, menuki all nice.
Japanese Menuki Tobacco Pouch Antique Samurai Katana 1900-1940 Brass 08095 Japanese Menuki Tobacco Pouch Antique Samurai Katana 1900-1940 Brass 08095 39.8 Japanese Menuki Tobacco Pouch Antique Samurai Katana 1900-1940 Brass 08095
KOSHIRAE for samurai WAKIZASHI,TSUKA,TSUBA,FUCHI-KASHIRA,MENUKI,SAYA/gg063/ KOSHIRAE for samurai WAKIZASHI,TSUKA,TSUBA,FUCHI-KASHIRA,MENUKI,SAYA/gg063/ 100.0 KOSHIRAE for samurai WAKIZASHI,TSUKA,TSUBA,FUCHI-KASHIRA,MENUKI,SAYA/gg063/ 
JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI KASHIRA MENUKI NO.745 JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI KASHIRA MENUKI NO.745 48.0 JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI KASHIRA MENUKI NO.745
JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI KASHIRA MENUKI NO.945 JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI KASHIRA MENUKI NO.945 38.0 JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI KASHIRA MENUKI NO.945
Menuki Samurai Antique Sword Katana Tsuba 3 Birds design Menuki Samurai Antique Sword Katana Tsuba 3 Birds design 34.95 Menuki Samurai Antique Sword Katana Tsuba 3 Birds design
D3150 cyTm Japanese Samurai Handachi wakizashi Kosirae Good Menuki & Fuchi D3150 cyTm Japanese Samurai Handachi wakizashi Kosirae Good Menuki & Fuchi 58.0 D3150 cyTm Japanese Samurai Handachi wakizashi Kosirae Good Menuki & Fuchi
#7977 Japanese Samurai Edo Antique Kumo Sasa zu Excellent Menuki #7977 Japanese Samurai Edo Antique Kumo Sasa zu Excellent Menuki 72.0 #7977 Japanese Samurai Edo Antique Kumo Sasa zu Excellent Menuki
TSUKA for samurai WAKIZASHI,FUCHI-KASHIRA,MENUKI,Edo/gh078/ TSUKA for samurai WAKIZASHI,FUCHI-KASHIRA,MENUKI,Edo/gh078/ 21.5 TSUKA for samurai WAKIZASHI,FUCHI-KASHIRA,MENUKI,Edo/gh078/
Menuki Samurai Kimono Obi-dome Metal Fittings Two Chrysanthemums Flower 09073 Menuki Samurai Kimono Obi-dome Metal Fittings Two Chrysanthemums Flower 09073 39.8 Menuki Samurai Kimono Obi-dome Metal Fittings Two Chrysanthemums Flower 09073
Authentic Japanese Sword, WWII Shin Gunto, signed Kunimichi, tsuka tsuba menuki Authentic Japanese Sword, WWII Shin Gunto, signed Kunimichi, tsuka tsuba menuki 606.99 Authentic Japanese Sword, WWII Shin Gunto, signed Kunimichi, tsuka tsuba menuki
JAPANESE GENUINE ANTIQUE MENUKI NO.1222 JAPANESE GENUINE ANTIQUE MENUKI NO.1222 "persimmon " 20.0 JAPANESE GENUINE ANTIQUE MENUKI NO.1222
JAPANESE GENUINE ANTIQUE MENUKI NO.1224 JAPANESE GENUINE ANTIQUE MENUKI NO.1224 20.0 JAPANESE GENUINE ANTIQUE MENUKI NO.1224
KISERU ORNAMENT MENUKI FISH DESIGN fuchi kashira kozuka koshirae kojiri KISERU ORNAMENT MENUKI FISH DESIGN fuchi kashira kozuka koshirae kojiri 135.0 KISERU ORNAMENT MENUKI FISH DESIGN fuchi kashira kozuka koshirae kojiri
JAPANESE GENUINE ANTIQUE MENUKI NO.1230 JAPANESE GENUINE ANTIQUE MENUKI NO.1230 48.0 JAPANESE GENUINE ANTIQUE MENUKI NO.1230
JAPANESE GENUINE ANTIQUE MENUKI NO.1231 JAPANESE GENUINE ANTIQUE MENUKI NO.1231 23.0 JAPANESE GENUINE ANTIQUE MENUKI NO.1231
JAPANESE GENUINE ANTIQUE MENUKI NO.1232 JAPANESE GENUINE ANTIQUE MENUKI NO.1232 33.0 JAPANESE GENUINE ANTIQUE MENUKI NO.1232
Samurai Antique Sword Katana Tsuba Menuki Dragon design Samurai Antique Sword Katana Tsuba Menuki Dragon design 39.95 Samurai Antique Sword Katana Tsuba Menuki Dragon design
JAPANESE GENUINE ANTIQUE MENUKI NO.1233 ” B A T JAPANESE GENUINE ANTIQUE MENUKI NO.1233 ” B A T " 28.0 JAPANESE GENUINE ANTIQUE MENUKI NO.1233 ” B A T
JAPANESE GENUINE ANTIQUE MENUKI NO.1194 JAPANESE GENUINE ANTIQUE MENUKI NO.1194 22.0 JAPANESE GENUINE ANTIQUE MENUKI NO.1194
Antique Edo Period JAPANESE MENUKI for KATANA ~ FLYING CRANE WATER BIRD Antique Edo Period JAPANESE MENUKI for KATANA ~ FLYING CRANE WATER BIRD 9.99 Antique Edo Period JAPANESE MENUKI for KATANA ~ FLYING CRANE WATER BIRD
EDO PERIOD KATANA KOSHIRAE katana sword tsuba fuchi kashira menuki EDO PERIOD KATANA KOSHIRAE katana sword tsuba fuchi kashira menuki 715.0 EDO PERIOD KATANA KOSHIRAE katana sword tsuba fuchi kashira menuki
Antique Edo Period JAPANESE MENUKI for KATANA ~ LONG SHAKUDO BRANCH OF FLOWERS Antique Edo Period JAPANESE MENUKI for KATANA ~ LONG SHAKUDO BRANCH OF FLOWERS 15.5 Antique Edo Period JAPANESE MENUKI for KATANA ~ LONG SHAKUDO BRANCH OF FLOWERS
TSUKA for samurai WAKIZASHI,FUCHI-KASHIRA,MENUKI,Edo/gh079/ TSUKA for samurai WAKIZASHI,FUCHI-KASHIRA,MENUKI,Edo/gh079/ 44.0 TSUKA for samurai WAKIZASHI,FUCHI-KASHIRA,MENUKI,Edo/gh079/
#28 Menuki kanagu Metalworking work chrysanthemum Japanese Samurai sword Tsuba #28 Menuki kanagu Metalworking work chrysanthemum Japanese Samurai sword Tsuba 9.0 #28 Menuki kanagu Metalworking work chrysanthemum Japanese Samurai sword Tsuba
Samurai Menuki Antique Sword Katana Tsuba Menuki 2 Sparrow design Samurai Menuki Antique Sword Katana Tsuba Menuki 2 Sparrow design 39.95 Samurai Menuki Antique Sword Katana Tsuba Menuki 2 Sparrow design
Japanese Menuki Antique Sword Katana Edo 1900-1940 SAMURAI with a Spear 09067 Japanese Menuki Antique Sword Katana Edo 1900-1940 SAMURAI with a Spear 09067 9.99 Japanese Menuki Antique Sword Katana Edo 1900-1940 SAMURAI with a Spear 09067
Japanese Menuki Tobacco Pouch Katana Antique Samurai Hen and Rabbit 08242 Japanese Menuki Tobacco Pouch Katana Antique Samurai Hen and Rabbit 08242 9.99 Japanese Menuki Tobacco Pouch Katana Antique Samurai Hen and Rabbit 08242
TSUKA for samurai WAKIZASHI,FUCHI-KASHIRA,MENUKI,Edo/gd128/ TSUKA for samurai WAKIZASHI,FUCHI-KASHIRA,MENUKI,Edo/gd128/ 23.5 TSUKA for samurai WAKIZASHI,FUCHI-KASHIRA,MENUKI,Edo/gd128/
Japanese Antique SAMURAI Sword KATANA KOSHIRAE TSUBA SAYA MENUKI FUCHIKASHIRA Japanese Antique SAMURAI Sword KATANA KOSHIRAE TSUBA SAYA MENUKI FUCHIKASHIRA 1000.0 Japanese Antique SAMURAI Sword KATANA KOSHIRAE TSUBA SAYA MENUKI FUCHIKASHIRA
TSUKA for samurai WAKIZASHI,FUCHI-KASHIRA,MENUKI,Edo/gd129/ TSUKA for samurai WAKIZASHI,FUCHI-KASHIRA,MENUKI,Edo/gd129/ 21.5 TSUKA for samurai WAKIZASHI,FUCHI-KASHIRA,MENUKI,Edo/gd129/
Japanese Menuki Tobacco Pouch Antique Samurai Katana Brass Silver 08093 Japanese Menuki Tobacco Pouch Antique Samurai Katana Brass Silver 08093 9.99 Japanese Menuki Tobacco Pouch Antique Samurai Katana Brass Silver 08093
Japanese Antique Samurai Sword Parts MENUKI k871 Japanese Antique Samurai Sword Parts MENUKI k871 9.0 Japanese Antique Samurai Sword Parts MENUKI k871
EDO PERIOD SHISHI DESIGN SHAKUDO MENUKI fuchi kashira kozuka koshirae kojiri EDO PERIOD SHISHI DESIGN SHAKUDO MENUKI fuchi kashira kozuka koshirae kojiri 220.0 EDO PERIOD SHISHI DESIGN SHAKUDO MENUKI fuchi kashira kozuka koshirae kojiri
Japanese Antique Samurai Sword Parts MENUKI k873 Japanese Antique Samurai Sword Parts MENUKI k873 9.99 Japanese Antique Samurai Sword Parts MENUKI k873
Japanese Antique Samurai Sword Parts MENUKI k872 Japanese Antique Samurai Sword Parts MENUKI k872 9.99 Japanese Antique Samurai Sword Parts MENUKI k872
#7983 Japanese Samurai Edo Antique Yumiya zu Excellent Menuki #7983 Japanese Samurai Edo Antique Yumiya zu Excellent Menuki 42.0 #7983 Japanese Samurai Edo Antique Yumiya zu Excellent Menuki
Menuki Samurai Antique Sword Katana Tsuba Inlay Bell design Menuki Samurai Antique Sword Katana Tsuba Inlay Bell design 29.95 Menuki Samurai Antique Sword Katana Tsuba Inlay Bell design
TSUKA for samurai KATANA,FUCHI-KASHIRA,MENUKI,Edo/ge027/ TSUKA for samurai KATANA,FUCHI-KASHIRA,MENUKI,Edo/ge027/ 39.0 TSUKA for samurai KATANA,FUCHI-KASHIRA,MENUKI,Edo/ge027/
JAPANESE GENUINE SAMURAI SWORD  KATANA TSUBA, MENUKI JAPANESE GENUINE SAMURAI SWORD KATANA TSUBA, MENUKI 120.0 JAPANESE GENUINE SAMURAI SWORD  KATANA TSUBA, MENUKI
JAPANESE GENUINE SAMURAI SWORD  KATANA TSUBA, MENUKI JAPANESE GENUINE SAMURAI SWORD KATANA TSUBA, MENUKI 65.0 JAPANESE GENUINE SAMURAI SWORD  KATANA TSUBA, MENUKI
Menuki Samurai Antique Sword Katana Tsuba Persimmon Inlay design Menuki Samurai Antique Sword Katana Tsuba Persimmon Inlay design 29.95 Menuki Samurai Antique Sword Katana Tsuba Persimmon Inlay design