Fuchi Katana Sword

Image Title Price
FINE EDO PERIOD WAKIZASHI KOSHIRAE tsuba fuchi kashira samurai sword tanto FINE EDO PERIOD WAKIZASHI KOSHIRAE tsuba fuchi kashira samurai sword tanto $100.00 FINE EDO PERIOD WAKIZASHI KOSHIRAE tsuba fuchi kashira samurai sword tanto
SUPERB TANTO KOSHIRAE WITH SILVER FITTINGS katana sword tsuba kurigata fuchi SUPERB TANTO KOSHIRAE WITH SILVER FITTINGS katana sword tsuba kurigata fuchi $539.00 SUPERB TANTO KOSHIRAE WITH SILVER FITTINGS katana sword tsuba kurigata fuchi
JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.1076 JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.1076 $68.00 JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.1076
ANTIQUE JAPANESE SAMURAI SWORD MATCHING SET FUCHI+KASHIRA ANTIQUE JAPANESE SAMURAI SWORD MATCHING SET FUCHI+KASHIRA $199.00 ANTIQUE JAPANESE SAMURAI SWORD MATCHING SET FUCHI+KASHIRA
Japanese Samurai Sword Katana Iaido Excellent Dragon Fuchi Kashira 11249 Japanese Samurai Sword Katana Iaido Excellent Dragon Fuchi Kashira 11249 $39.80 Japanese Samurai Sword Katana Iaido Excellent Dragon Fuchi Kashira 11249
JAPANESE GENUINE SAMURAI SWORD ANTIQUE  KATANA  TSUBA FUCHI KASHIRA JAPANESE GENUINE SAMURAI SWORD ANTIQUE KATANA TSUBA FUCHI KASHIRA $350.00 JAPANESE GENUINE SAMURAI SWORD ANTIQUE  KATANA  TSUBA FUCHI KASHIRA
G822: REAL quality FUCHI KASHIRA for Japanese SAMURAI sword mountings with sign G822: REAL quality FUCHI KASHIRA for Japanese SAMURAI sword mountings with sign $99.99 G822: REAL quality FUCHI KASHIRA for Japanese SAMURAI sword mountings with sign
EDO PERIOD KATANA KOSHIRAE katana sword tsuba fuchi kashira menuki EDO PERIOD KATANA KOSHIRAE katana sword tsuba fuchi kashira menuki $715.00 EDO PERIOD KATANA KOSHIRAE katana sword tsuba fuchi kashira menuki
** LONG KOJIRI (SAYA-END PROTECTOR) & FUCHI for JAPANESE SWORD - KOTO KATANA ** ** LONG KOJIRI (SAYA-END PROTECTOR) & FUCHI for JAPANESE SWORD - KOTO KATANA ** $195.00 ** LONG KOJIRI (SAYA-END PROTECTOR) & FUCHI for JAPANESE SWORD - KOTO KATANA **
Good FUCHI KASHIRA KABUTOGAME SAMURAI TACHI FITTING Wakizashi Sword Japan Good FUCHI KASHIRA KABUTOGAME SAMURAI TACHI FITTING Wakizashi Sword Japan $9.00 Good FUCHI KASHIRA KABUTOGAME SAMURAI TACHI FITTING Wakizashi Sword Japan
JAPANESE SAMURAI SWORD COPPER FUCHI KASHIRA EDO PERIOD 1600-1868 JAPANESE SAMURAI SWORD COPPER FUCHI KASHIRA EDO PERIOD 1600-1868 $189.99 JAPANESE SAMURAI SWORD COPPER FUCHI KASHIRA EDO PERIOD 1600-1868
Good FUCHI KASHIRA KABUTOGAME SAMURAI TACHI FITTING Wakizashi Sword Japan Good FUCHI KASHIRA KABUTOGAME SAMURAI TACHI FITTING Wakizashi Sword Japan $9.00 Good FUCHI KASHIRA KABUTOGAME SAMURAI TACHI FITTING Wakizashi Sword Japan
Japanese Samurai Sword KATANA Excellent Two Kind of Fuchi Plant Pattern 06070 Japanese Samurai Sword KATANA Excellent Two Kind of Fuchi Plant Pattern 06070 $9.99 Japanese Samurai Sword KATANA Excellent Two Kind of Fuchi Plant Pattern 06070
Japanese Samurai Sword KATANA Excellent 2 Kind of Fuchi Pine Wave Bamboo 06287 Japanese Samurai Sword KATANA Excellent 2 Kind of Fuchi Pine Wave Bamboo 06287 $9.99 Japanese Samurai Sword KATANA Excellent 2 Kind of Fuchi Pine Wave Bamboo 06287
JAPANESE SAMURAI SWORD SHAKUDO FUCHI KASHIRA EDO PERIOD 1600-1868 JAPANESE SAMURAI SWORD SHAKUDO FUCHI KASHIRA EDO PERIOD 1600-1868 $199.99 JAPANESE SAMURAI SWORD SHAKUDO FUCHI KASHIRA EDO PERIOD 1600-1868
Japanese Antique Samurai Sword Parts FUCHI縁 FUCHIKASIRA縁頭 MENUKI目貫 k937 Japanese Antique Samurai Sword Parts FUCHI縁 FUCHIKASIRA縁頭 MENUKI目貫 k937 $115.00 Japanese Antique Samurai Sword Parts FUCHI縁 FUCHIKASIRA縁頭 MENUKI目貫 k937
JAPANESE GENUINE SAMURAI SWORD ANTIQUE  KATANA  TSUBA FUCHI KASHIRA JAPANESE GENUINE SAMURAI SWORD ANTIQUE KATANA TSUBA FUCHI KASHIRA $120.00 JAPANESE GENUINE SAMURAI SWORD ANTIQUE  KATANA  TSUBA FUCHI KASHIRA
SUPERB 18/19th C. FUCHI KASHIRA SIGNED  Japanese Samurai Sword Tsuba Katana SUPERB 18/19th C. FUCHI KASHIRA SIGNED Japanese Samurai Sword Tsuba Katana $950.00 SUPERB 18/19th C. FUCHI KASHIRA SIGNED  Japanese Samurai Sword Tsuba Katana
 WAKIZASHI SIGNED WAKASA UJIFUSA JAPANESE SWORD KOSHIRAE TSUBA FUCHI KASHIRA WAKIZASHI SIGNED WAKASA UJIFUSA JAPANESE SWORD KOSHIRAE TSUBA FUCHI KASHIRA $2,500.00 WAKIZASHI SIGNED WAKASA UJIFUSA JAPANESE SWORD KOSHIRAE TSUBA FUCHI KASHIRA
JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.922 JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.922 $30.00 JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.922
JAPANESE SAMURAI SWORD SHAKUDO FUCHI KASHIRA EDO PERIOD 1600-1868 JAPANESE SAMURAI SWORD SHAKUDO FUCHI KASHIRA EDO PERIOD 1600-1868 $219.99 JAPANESE SAMURAI SWORD SHAKUDO FUCHI KASHIRA EDO PERIOD 1600-1868
JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.955 JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.955 $30.00 JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.955
JAPANESE GENUINE SAMURAI SWORD ANTIQUE KATANA FUCHI KASHIRA FUCHI GASHIRA NO416 JAPANESE GENUINE SAMURAI SWORD ANTIQUE KATANA FUCHI KASHIRA FUCHI GASHIRA NO416 $33.00 JAPANESE GENUINE SAMURAI SWORD ANTIQUE KATANA FUCHI KASHIRA FUCHI GASHIRA NO416
Kashira. Fuchi gane .Japanese sword parts. Tsuba.tsuka.katana.habaki.menuki Kashira. Fuchi gane .Japanese sword parts. Tsuba.tsuka.katana.habaki.menuki $299.99 Kashira. Fuchi gane .Japanese sword parts. Tsuba.tsuka.katana.habaki.menuki
JAPANESE GENUINE SAMURAI SWORD ANTIQUE KATANA TSUBA FUCHI GASHIRA NO.429 JAPANESE GENUINE SAMURAI SWORD ANTIQUE KATANA TSUBA FUCHI GASHIRA NO.429 $29.00 JAPANESE GENUINE SAMURAI SWORD ANTIQUE KATANA TSUBA FUCHI GASHIRA NO.429
JAPANESE GENUINE SAMURAI SWORD.ANTIQUE KATANA FUCHI KASHIRA.FUCHI GASHIRA NO.410 JAPANESE GENUINE SAMURAI SWORD.ANTIQUE KATANA FUCHI KASHIRA.FUCHI GASHIRA NO.410 $33.00 JAPANESE GENUINE SAMURAI SWORD.ANTIQUE KATANA FUCHI KASHIRA.FUCHI GASHIRA NO.410
JAPANESE GENUINE SAMURAI SWORD ANTIQUE KATANA TSUBA FUCHI KASHIRA KOIKUCHI NO434 JAPANESE GENUINE SAMURAI SWORD ANTIQUE KATANA TSUBA FUCHI KASHIRA KOIKUCHI NO434 $33.00 JAPANESE GENUINE SAMURAI SWORD ANTIQUE KATANA TSUBA FUCHI KASHIRA KOIKUCHI NO434
OLD FUCHI-JAPANESE SAMURAI KATANA SWORD ORNAMENT-INLAY #1342 OLD FUCHI-JAPANESE SAMURAI KATANA SWORD ORNAMENT-INLAY #1342 $67.00 OLD FUCHI-JAPANESE SAMURAI KATANA SWORD ORNAMENT-INLAY #1342
JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.959 JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.959 $30.00 JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.959
JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.1074 JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.1074 $25.00 JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.1074
18th C. GOOD IRON KOGAI  - Japanese Samurai Sword Fuchi Kashira Tsuba Kozuka 18th C. GOOD IRON KOGAI - Japanese Samurai Sword Fuchi Kashira Tsuba Kozuka $495.00 18th C. GOOD IRON KOGAI  - Japanese Samurai Sword Fuchi Kashira Tsuba Kozuka
JAPANESE GENUINE SAMURAI SWORD ANTIQUE KATANA TSUBA KASHIRA FUCHI GASHIRA NO.366 JAPANESE GENUINE SAMURAI SWORD ANTIQUE KATANA TSUBA KASHIRA FUCHI GASHIRA NO.366 $20.00 JAPANESE GENUINE SAMURAI SWORD ANTIQUE KATANA TSUBA KASHIRA FUCHI GASHIRA NO.366
JAPANESE GENUINE SAMURAI SWORD ANTIQUE KATANA TSUBA FUCHI KASHIRA KOIKUCHI NO435 JAPANESE GENUINE SAMURAI SWORD ANTIQUE KATANA TSUBA FUCHI KASHIRA KOIKUCHI NO435 $20.00 JAPANESE GENUINE SAMURAI SWORD ANTIQUE KATANA TSUBA FUCHI KASHIRA KOIKUCHI NO435
Japanese katana sword Honsanmai gendaito (wakizashi tanto tsuba fuchi kashira) Japanese katana sword Honsanmai gendaito (wakizashi tanto tsuba fuchi kashira) $1,490.00 Japanese katana sword Honsanmai gendaito (wakizashi tanto tsuba fuchi kashira)
JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.1075 JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.1075 $37.00 JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.1075
JAPANESE GENUINE SAMURAI SWORD ANTIQUE KATANA TSUBA FUCHI GASHIRA NO.430 JAPANESE GENUINE SAMURAI SWORD ANTIQUE KATANA TSUBA FUCHI GASHIRA NO.430 $33.00 JAPANESE GENUINE SAMURAI SWORD ANTIQUE KATANA TSUBA FUCHI GASHIRA NO.430
Good FUCHI KASHIRA KABUTOGAME SAMURAI TACHI FITTING Wakizashi Sword Japan Good FUCHI KASHIRA KABUTOGAME SAMURAI TACHI FITTING Wakizashi Sword Japan $53.00 Good FUCHI KASHIRA KABUTOGAME SAMURAI TACHI FITTING Wakizashi Sword Japan
JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.966 JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.966 $30.00 JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.966
JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.993 JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.993 $30.00 JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.993
JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.1073 JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.1073 $35.00 JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.1073
 .Japanese sword parts.Fuchi kashira. Tsuba.tsuka.katana.habaki.menuki .Japanese sword parts.Fuchi kashira. Tsuba.tsuka.katana.habaki.menuki $299.99 .Japanese sword parts.Fuchi kashira. Tsuba.tsuka.katana.habaki.menuki
JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.1070 JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.1070 $43.00 JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.1070
JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.1067 JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.1067 $35.00 JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.1067
fuchi collar. kashira.Japanese sword.gunto.koshirae. tsuka.tsuba.gendaito. fuchi collar. kashira.Japanese sword.gunto.koshirae. tsuka.tsuba.gendaito. $39.99 fuchi collar. kashira.Japanese sword.gunto.koshirae. tsuka.tsuba.gendaito.
JAPANESE SAMURAI KATANA FUCHI-GASHIRA KASHIRA MAKE OF WOOD NO.359 JAPANESE SAMURAI KATANA FUCHI-GASHIRA KASHIRA MAKE OF WOOD NO.359 $20.00 JAPANESE SAMURAI KATANA FUCHI-GASHIRA KASHIRA MAKE OF WOOD NO.359
JAPANESE GENUINE SAMURAI SWORD ANTIQUE KATANA TSUBA FUCHI KASHIRA JAPANESE GENUINE SAMURAI SWORD ANTIQUE KATANA TSUBA FUCHI KASHIRA $250.00 JAPANESE GENUINE SAMURAI SWORD ANTIQUE KATANA TSUBA FUCHI KASHIRA
Japanese Old 'Fuchi kashira Fuchigashira' Antique Sword Katana Samurai ,5 Japanese Old 'Fuchi kashira Fuchigashira' Antique Sword Katana Samurai ,5 $40.80 Japanese Old 'Fuchi kashira Fuchigashira' Antique Sword Katana Samurai ,5
JAPANESE KATANA FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA HABAKI SWORD TSUBA NO.1249 DRAGON JAPANESE KATANA FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA HABAKI SWORD TSUBA NO.1249 DRAGON $45.00 JAPANESE KATANA FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA HABAKI SWORD TSUBA NO.1249 DRAGON
Katana Japanese Sword Antique Japanese Tsuba,Fuchi Cherry Blossom,Kojiri Katana Japanese Sword Antique Japanese Tsuba,Fuchi Cherry Blossom,Kojiri $85.00 Katana Japanese Sword Antique Japanese Tsuba,Fuchi Cherry Blossom,Kojiri
menuki. .Japanese sword parts.Fuchi kashira. Tsuba.tsuka.katana.habaki. menuki. .Japanese sword parts.Fuchi kashira. Tsuba.tsuka.katana.habaki. $333.99 menuki. .Japanese sword parts.Fuchi kashira. Tsuba.tsuka.katana.habaki.