Antique Japanese Fuchi

Image Title Price
JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.1068 JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.1068 $68.00 JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.1068
Edo period Japanese Antique Samurai Sword Parts FUCHI FUCHIKASHIRA k710 Edo period Japanese Antique Samurai Sword Parts FUCHI FUCHIKASHIRA k710 $130.00 Edo period Japanese Antique Samurai Sword Parts FUCHI FUCHIKASHIRA k710
JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.1072 JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.1072 $43.00 JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.1072
JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA BIG FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.1077 JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA BIG FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.1077 $35.00 JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA BIG FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.1077
JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA BIG FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.1078 JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA BIG FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.1078 $54.00 JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA BIG FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.1078
Japanese Samurai Sword Katana Iaido Excellent Dragon Fuchi Kashira 11249 Japanese Samurai Sword Katana Iaido Excellent Dragon Fuchi Kashira 11249 $39.80 Japanese Samurai Sword Katana Iaido Excellent Dragon Fuchi Kashira 11249
JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI KASHIRA MENUKI DRAGON NO.1083 JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI KASHIRA MENUKI DRAGON NO.1083 $38.00 JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI KASHIRA MENUKI DRAGON NO.1083
JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI KASHIRA KOIKUCHI MENUKI NO.231 JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI KASHIRA KOIKUCHI MENUKI NO.231 $38.00 JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI KASHIRA KOIKUCHI MENUKI NO.231
D3566 jyTm Japanese Samurai TSUKA JUNK 6PCS katana koshirae menuki fuchi D3566 jyTm Japanese Samurai TSUKA JUNK 6PCS katana koshirae menuki fuchi $14.99 D3566 jyTm Japanese Samurai TSUKA JUNK 6PCS katana koshirae menuki fuchi
Japanese Old ' Seppa Fuchigashira Fuchi ' Antique Sword Katana Samurai Japanese Old ' Seppa Fuchigashira Fuchi ' Antique Sword Katana Samurai $125.80 Japanese Old ' Seppa Fuchigashira Fuchi ' Antique Sword Katana Samurai
D3574 jtFk Japanese Samurai GOOD DESIGN KATANA PARTS LOT fuchi kashira menuki D3574 jtFk Japanese Samurai GOOD DESIGN KATANA PARTS LOT fuchi kashira menuki $61.00 D3574 jtFk Japanese Samurai GOOD DESIGN KATANA PARTS LOT fuchi kashira menuki
Japanese Samurai sword Katana Edo Excellent Fuchi and Kashira Dragon 07058 Japanese Samurai sword Katana Edo Excellent Fuchi and Kashira Dragon 07058 $9.99 Japanese Samurai sword Katana Edo Excellent Fuchi and Kashira Dragon 07058
Japanese Samurai Edo Antique Fuchi / Kashira Tsuba (cow ) Japanese Samurai Edo Antique Fuchi / Kashira Tsuba (cow ) $50.00 Japanese Samurai Edo Antique Fuchi / Kashira Tsuba (cow )
Japanese Old 'Gunto Parts' Fuchi Kashira Antique Sword Katana Samurai,4 Japanese Old 'Gunto Parts' Fuchi Kashira Antique Sword Katana Samurai,4 $248.00 Japanese Old 'Gunto Parts' Fuchi Kashira Antique Sword Katana Samurai,4
F511 Real Japanese OLD IMARI colored porcelain plate. Popular FUCHI-DAKA style F511 Real Japanese OLD IMARI colored porcelain plate. Popular FUCHI-DAKA style $24.99 F511 Real Japanese OLD IMARI colored porcelain plate. Popular FUCHI-DAKA style
JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE FUCHI GASHIRA KANAGU HUCHI KASHIRA WW2 1086 JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE FUCHI GASHIRA KANAGU HUCHI KASHIRA WW2 1086 $38.00 JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE FUCHI GASHIRA KANAGU HUCHI KASHIRA WW2 1086
JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI KASHIRA MENUKI NO.838 JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI KASHIRA MENUKI NO.838 $28.00 JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI KASHIRA MENUKI NO.838
Japanese Old 'Gunto Parts' Fuchi Kashira Antique Sword Katana Samurai,5 Japanese Old 'Gunto Parts' Fuchi Kashira Antique Sword Katana Samurai,5 $88.00 Japanese Old 'Gunto Parts' Fuchi Kashira Antique Sword Katana Samurai,5
JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.1076 JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.1076 $68.00 JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.1076
JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.1066 JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.1066 $48.00 JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.1066
JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.1065 JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.1065 $40.00 JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.1065
Japanese Samurai Sword KATANA Excellent Fuchi Certain Plant Four Animals 07272 Japanese Samurai Sword KATANA Excellent Fuchi Certain Plant Four Animals 07272 $29.80 Japanese Samurai Sword KATANA Excellent Fuchi Certain Plant Four Animals 07272
JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI KASHIRA FUCHI GASHIRA NO.1011 JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI KASHIRA FUCHI GASHIRA NO.1011 $48.00 JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI KASHIRA FUCHI GASHIRA NO.1011
original japanese fuchi original japanese fuchi $111.00 original japanese fuchi
JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.1067 JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.1067 $35.00 JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.1067
Japanese Old 'Gunto Parts' Fuchi Kashira Antique Sword Katana Samurai,6 Japanese Old 'Gunto Parts' Fuchi Kashira Antique Sword Katana Samurai,6 $68.00 Japanese Old 'Gunto Parts' Fuchi Kashira Antique Sword Katana Samurai,6
JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.1069 JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.1069 $58.00 JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.1069
JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.1070 JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.1070 $43.00 JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.1070
JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.1071 JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.1071 $48.00 JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.1071
Japanese Samurai Sword Antique Fuchi/ Tsuba - Inlay (MENUKI Yaksha) Japanese Samurai Sword Antique Fuchi/ Tsuba - Inlay (MENUKI Yaksha) $55.00 Japanese Samurai Sword Antique Fuchi/ Tsuba - Inlay (MENUKI Yaksha)
JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.1073 JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.1073 $35.00 JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.1073
JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.1074 JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.1074 $25.00 JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.1074
JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.1075 JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.1075 $37.00 JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.1075
Japanese Old 'Fuchi kashira Fuchigashira' Antique Sword Katana Samurai Japanese Old 'Fuchi kashira Fuchigashira' Antique Sword Katana Samurai $268.00 Japanese Old 'Fuchi kashira Fuchigashira' Antique Sword Katana Samurai
JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI KASHIRA MENUKI DRAGON NO.947 JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI KASHIRA MENUKI DRAGON NO.947 $39.00 JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI KASHIRA MENUKI DRAGON NO.947
JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.922 JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.922 $30.00 JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.922
JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI KASHIRA MENUKI NO.948 JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI KASHIRA MENUKI NO.948 $26.00 JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI KASHIRA MENUKI NO.948
SUPERB 19th C. CHOSHU TSUBA NBTHK  Japanese Samurai Sword Fuchi Kashira Menuki SUPERB 19th C. CHOSHU TSUBA NBTHK Japanese Samurai Sword Fuchi Kashira Menuki $2,200.00 SUPERB 19th C. CHOSHU TSUBA NBTHK  Japanese Samurai Sword Fuchi Kashira Menuki
JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.966 JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.966 $30.00 JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.966
JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.963 JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.963 $30.00 JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.963
JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.955 JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.955 $30.00 JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.955
Japanese Fuchi Kashira for Japanese Sword Koshirae Japanese Fuchi Kashira for Japanese Sword Koshirae $225.00 Japanese Fuchi Kashira for Japanese Sword Koshirae
JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI KASHIRA MENUKI BAMBOO NO.949 JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI KASHIRA MENUKI BAMBOO NO.949 $68.00 JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI KASHIRA MENUKI BAMBOO NO.949
JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.993 JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.993 $30.00 JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.993
JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.951 JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.951 $30.00 JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI GASHIRA FUCHI KASHIRA NO.951
Japanese Old 'Gunto Parts' Fuchi Kashira Antique Sword Katana Samurai Japanese Old 'Gunto Parts' Fuchi Kashira Antique Sword Katana Samurai $148.00 Japanese Old 'Gunto Parts' Fuchi Kashira Antique Sword Katana Samurai
JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI KASHIRA MENUKI DRAGON NO.946 JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI KASHIRA MENUKI DRAGON NO.946 $37.00 JAPANESE GENUINE SAMURAI ANTIQUE KATANA FUCHI KASHIRA MENUKI DRAGON NO.946